Wesprzyj nas!

autorKicińska L, Palma J.

Jak rozmawiać z rodzicem ucznia w kryzysie

Poradnik skierowany jest do nauczycieli i specjalistów szkolnych, jego tematyka koncentruje się na zagadnieniach związanych zarówno ze zrozumieniem istoty oporu u rodzica dziecka w kryzysie, jak i z zauważeniem sygnałów jego wystąpienia oraz umiejętnym przeciwdziałaniu mu. Istotnym elementem publikacji jest omówienie zasad współpracy i motywujących technik postępowania z rodzicami w oporze.

Cały poradnik do pobrania

Przezwyciężanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży wymaga zaangażowania rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i innych osób, które biorą udział w opiece nad dzieckiem. Dla wielu jest to sprawa oczywista, jednak na drodze do zaspokojenia potrzeb dziecka wynikających z kryzysu emocjonalnego stanąć może wiele trudnych do zrozumienia zachowań jego rodzica.

Brak współpracy, atakowanie czy przejawy bezradności nie oznaczają, że rodzicowi nie zależy na dziecku, a pierwsza, przepełniona agresją czy zaprzeczeniem reakcja nie sprawia, że nie uda Ci się pozyskać rodzica do tworzenia siatki bezpieczeństwa dla ucznia, o którego się niepokoisz.

Pamiętaj, że kryzys dziecka to kryzys całej rodziny. Towarzyszą mu różne emocje, które wychodzą na jaw w trakcie omawiania trudności. Rodzic może być zaszokowany Twoimi obserwacjami – może zaprzeczać czy wypierać to, co się dzieje. Może zdarzyć się też tak, że mówiąc o trudnościach, jakie dostrzegasz u ucznia, dowiesz się, że rodzic wie o nich, czuje jednak bezsilność w mierzeniu się z nimi.

Emocje, jakie towarzyszą rodzicom dzieci w kryzysie, są zupełnie naturalne, należą do nich:

 • złość
 • poczucie winy
 • lęk i utrata poczucia bezpieczeństwa
 • wstyd
 • bezsilność
 • bezradność
 • utrata kontroli
 • poczucie bycia zdradzonym
 • poczucie straty
 • żal
 • wyrzuty sumienia
 • gniew
 • zdenerwowanie
 • smutek
 • rozpacz
 • niepewność
 • zaskoczenie
 • zaniepokojenie
 • irytacja
 • przytłoczenie
 • i wiele innych…

Zanim spotkamy się z rodzicami, warto zastanowić się, z jakimi doświadczeniami i z jakim pakietem emocji przychodzą rodzice na spotkanie z nami i z jakimi pytaniami możemy się zetknąć:

 • Co zrobiłam źle?
 • Jak to się mogło stać?
 • Dlaczego tak się dzieje?
 • Co z nami jest nie tak?

Przygotuj się do rozmowy, zastanów się, co chcesz powiedzieć rodzicowi ucznia w kryzysie, czego od niego oczekujesz – w kontekście zrozumienia perspektywy widzenia problemów dziecka oraz działań na jego rzecz. Twoje słowa mogą rodzica zaskoczyć, przerazić lub zdenerwować, a to może utrudnić porozumienie i negatywnie przełożyć się na proces pomocy uczniowi. 

Trzy zasady skutecznej komunikacji

Prawdopodobieństwo, że rodzicowi łatwiej będzie przyjąć Twój komunikat na temat funkcjonowania dziecka, zwiększa się, jeśli przed jego wysłaniem zastosujesz trzy zasady skutecznej komunikacji:

 • docenisz wysiłek, jaki rozmówca włożył w szukanie rozwiązania, jego postawę;
 • okażesz zrozumienie dla przeżywanych emocji;
 • odwołasz się do słów rozmówcy.

Cały poradnik do pobrania

Zobacz więcej

Opuść stronę

Miejsce, gdzie pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.


Pamiętaj, że sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu.