Wesprzyj nas!

Mity na temat samobójstw

Ważne jest to, żeby pomagając osobie zamierzającej odebrać sobie życie, znać mity o samobójstwach. Nie można kierować się stereotypami. One mogą tylko utrudnić zdiagnozowanie problemu i doprowadzić do tragedii. Poniżej omawiamy najbardziej powszechne mity na temat zachowań samobójczych. 

Mit

Celem próby samobójczej jest zakończenie życia.

Sprawdź

Fakt

Większość osób, które podejmują zachowania samobójcze cechuje ambiwalencja pragnienia życia i śmierci, pozostawiając osobom ze swojego otoczenia możliwość uratowania ich.

Odwróć

Mit

Kiedy ktoś podejmie próbę samobójczą i przeżyje to zagrożenie mija.

Sprawdź

Fakt

Brak opieki i wsparcia po próbie samobójczej jest najpoważniejszym czynnikiem ryzyka (predyktorem) kolejnego zachowania samobójczego.

Odwróć

Mit

Kto raz miał tendencje samobójcze, będzie je miał zawsze.

Sprawdź

Fakt

Tendencje samobójcze nie są stałą składową konstruktu psychologicznego danej osoby, a wypadkową kumulacji negatywnych czynników występujących w danym momencie jej życia. Co ważne, istnieją skuteczne strategie pomocy osobom, którym towarzyszą tendencje samobójcze w związku z uwarunkowaniami biologicznymi.

Odwróć

Mit

Samobójstwa popełniają osoby bardzo wrażliwe, np. artyści.

Sprawdź

Fakt

Zachowań samobójczych nie można przypisać do konkretnego zawodu, typu wrażliwości czy zainteresowań.

Odwróć

Mit

Poprawa po kryzysie samobójczym oznacza koniec ryzyka.

Sprawdź

Fakt

Większość samobójstw zdarza się w ciągu trzech miesięcy po zaczynającej się „poprawie”: dana osoba odzyskuje energię, nastrój pozostaje jednak na tym samym poziomie lub wciąż obniża się (leki psychoaktywne w pierwszej kolejności oddziaływają na napęd, nie na nastrój).

Odwróć

Mit

Zachowania samobójcze podejmują wyłącznie osoby chore psychicznie.

Sprawdź

Fakt

Badania pokazują, że zachowania samobójcze mogą towarzyszyć chorobom psychicznym, podejmowane są jednak i przez osoby nie cierpiące na tego typu schorzenia.

Odwróć

Mit

Zachowania samobójcze częściej podejmują osoby biedne niż dobrze sytuowane.

Sprawdź

Fakt

Badania pokazują, że ludzie odbierają sobie życie bez względu na poziom zamożności.

Odwróć

Mit

Na zachowania samobójcze mają wpływ warunki geograficzne (ciśnienie, położenie, plamy na słońcu).

Sprawdź

Fakt

Badania nie wskazują na wyraźne zależności między tymi czynnikami a zachowaniami samobójczymi. Odsetek samobójstw wzrasta w maju, a spada w grudniu. Nie ma zależności liczby prób samobójczych z miesiącami wakacyjnymi.

Odwróć

Mit

Ludzie, którzy mówią o samobójstwie, nie odbierają sobie życia.

Sprawdź

Fakt

Badania wskazują, że nawet 80% osób planujących samobójstwo mówi o tym wcześniej osobom ze swojego otoczenia.

Odwróć

Mit

Samobójstwo przychodzi bez ostrzeżenia.

Sprawdź

Fakt

Nawet jeśli osoba w kryzysie psychicznym nie komunikuje swojego zamierzenia w sposób werbalny i bezpośredni, zazwyczaj samobójstwo zwiastują pewne typowe symptomy, jak np.: przygnębienie, smutek, brak troski o wygląd zewnętrzny, unikanie kontaktów towarzyskich, pilne regulowanie własnych spraw, rozdawanie cennych przedmiotów itp.

Odwróć

Mit

Samobójcy chcą umrzeć za wszelką cenę.

Sprawdź

Fakt

Naukowcy zajmujący się badaniem zachowań samobójczych między innymi Erwin Stengel zwracają uwagę na to, że większość samobójców zawieszona jest między chęcią życia i śmierci, które istnieją w nich równocześnie. Niewielu samobójców przewiduje absolutną nieuchronność swojej śmierci, większość widzi jedynie jej większą lub mniejszą możliwość.

Odwróć

Mit

Samobójcy nie chcą umrzeć. Pragną jedynie manipulować swoim otoczeniem.

Sprawdź

Fakt

Jednostka w kryzysie może pragnąć zwrócić uwagę otoczenia na siebie oraz na swoje problemy. Nie jest to jednak manipulacja, a wołanie o pomoc. W ten sposób osoba w kryzysie suicydalnym wyraża wolę życia, tylko w warunkach lepszych niż dotychczas.

Odwróć

Mit

Poprawa nastroju po kryzysie samobójczym oznacza koniec zagrożenia.

Sprawdź

Fakt

Rzekoma poprawa nastroju może wiązać się z podjęciem ostatecznej decyzji o samounicestwieniu. Wtedy jednostka w kryzysie może nawet mieć poczucie tymczasowej ulgi i celowości.

Odwróć

Mit

Samobójstwu nie można zapobiec.

Sprawdź

Fakt

Szybkie dostrzeżenie zagrożenia związanego z głębokim kryzysem psychicznym oraz adekwatna reakcja na nie może zapobiec nieszczęściu. Samobójstwo nie jest czymś nieuniknionym.

Odwróć

Mit

Osoba o skłonnościach samobójczych będzie je mieć już zawsze.

Sprawdź

Fakt

W niektórych przypadkach skłonności samobójcze mogą mieć charakter sytuacyjny mijają więc wraz z rozwiązaniem problemu (np. rozwiązanie ciążących problemów finansowych). Również osoby cierpiące na głęboką depresję mogą pomyślnie przejść terapię i dzięki wsparciu innych oraz odpowiednio dobranemu leczeniu farmakologicznemu są w stanie uwolnić się od myśli oraz fantazji samobójczych.

Odwróć

Mit

Próby samobójcze rzadko bywają ponawiane.

Sprawdź

Fakt

Osoby, które dokonały już raz próby samobójczej są w grupie znacząco podwyższonego ryzyka suicydalnego. naukowcy zauważają, że około 60% osób po próbie podejmuje ją po raz kolejny.

Odwróć

Mit

Wszystkie osoby podejmujące próby samobójcze zmagają się z zaburzeniami psychicznymi.

Sprawdź

Fakt

Wiele osób ze skłonnościami samobójczymi choruje psychicznie, co może stanowić element motywacji samobójczej, ale nie musi. Samobójstwo może być spowodowane działaniem zupełnie innych czynników. Chociaż osoby chorujące na np. depresję, schizofrenię czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, nie pozwala to na przyjęcie generalizującej tezy, że choroba psychiczna leży u podłoża każdego samobójstwa.

Odwróć

Mit

Samobójstwo popełniają ludzie określonego typu.

Sprawdź

Fakt

To prawda, że można wyróżnić pewne grupy podwyższonego ryzyka, jednak problem samobójstwa dotyka ludzi każdego wyznania i przynależności etnicznej, niezależnie od ich sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wieku.

Odwróć

Mit

Przyczyną samobójstwa jest jeden konkretny czynnik.

Sprawdź

Fakt

Samobójstwo nigdy nie jest wynikiem jednej przyczyny. Powody, dla których ktoś chce odebrać sobie życie nawarstwiają się i wzajemnie na siebie wpływają – choroba w rodzinie, samotność, problemy ekonomiczne. Każdy element ma znaczenie.

Odwróć

Mit

Skłonności do zachowań samobójczych można odziedziczyć.

Sprawdź

Fakt

Takich skłonności nie można przekazać genetycznie. To prawda, że osoby które doświadczyły samobójstwa osoby ze swojego najbliższego otoczenia znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, wiąże się to jednak m.in. z nieprzepracowaną traumą, stygmatyzacją oraz następującym często kryzysem psychicznym. Samobójstwo przestaje być dla nich abstrakcyjnym pojęciem, staje się za to realnym doświadczeniem. Dziedziczyć genetycznie można natomiast skłonności do pewnych chorób, które uznaje się za czynniki ryzyka mogące doprowadzić do pojawienia się zachowań samobójczych.

Odwróć

Mit

Rozmowa o samobójstwie może do niego zachęcić.

Sprawdź

Fakt

Rozmowa o myślach samobójczych to szansa na szczerą komunikacje oraz udzielenie pomocy. To często pierwszy krok umożliwiający wsparcie osoby w kryzysie. Dzięki empatycznej rozmowie można pokazać cierpiącej jednostce, że nie musi sama zmagać się ze swoimi problemami.

Odwróć
Opuść stronę

Miejsce, gdzie pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.


Pamiętaj, że sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu.