Wesprzyj nas!

Wspierająca Szkoła

Wspierająca Szkoła to program skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W jego ramach nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz uczniowie budują stosowną wiedzę i umiejętności, otrzymują odpowiednie narzędzia tak, by dbać o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. Udział w programie kończy przyznanie certyfikatu Wspierająca Szkoła.

Strona programu
x

Budujemy świadomość

dotyczącą dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, wśród młodzieży, rodziców i grona pedagogicznego.

x

Dajemy narzędzia

aby zapobiegać zachowaniom samobójczym i autoagresywnym.

x

Uczymy jak być wsparciem

dla młodych osób w kryzysie, gdzie szukać i jak udzielać pomocy.

Co wchodzi w skład pakietu aktywności dla szkoły biorącej udział w programie:

Szkolenia dla grona pedagogicznego

  • Uczeń w kryzysie psychicznym - jak go rozpoznać i wspierać? 

Szkolenie to ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do identyfikacji i reagowania na kryzysy psychiczne występujące u dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie symptomy mogą wskazywać na kryzys psychiczny oraz jakie mogą być jego długoterminowe skutki dla zdrowia psychicznego i rozwoju młodej osoby. Przedstawione zostaną konkretne strategie i interwencje, które mogą być stosowane w przypadku podejrzenia kryzysu, z naciskiem na empatyczne i skuteczne podejścia. Dodatkowo, szkolenie poruszy kwestię, kiedy i jak szukać wsparcia z zewnątrz, wskazując na zasoby dostępne w szkole i poza nią, które mogą okazać się pomocne w zapewnieniu kompleksowego wsparcia uczniowi w trudnej sytuacji. Celem jest nie tylko pomoc w kryzysie, ale i budowanie odporności psychicznej wśród młodzieży. 

  • Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym - jak ich motywować do współpracy? 

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniu współpracy nauczycieli i szkolnych specjalistów z rodzicami uczniów w kryzysie psychicznym. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się co sprawia, że rodzicom trudno jest przyjąć informację o trudnościach dziecka, jak zaplanować rozmowę z rodzicem, jak go wspierać i motywować do współpracy. Omówione zostaną zalecenia, z jakimi rodzic powinien wyjść ze spotkania ze szkolnym specjalistą, a także pozaszkolny system pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego dzieci. 

  • Uczeń po próbie samobójczej - jak go wspierać w powrocie do szkoły?

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do identyfikacji i reagowania na kryzysy psychiczne występujące u dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się, jakie symptomy mogą wskazywać na kryzys psychiczny oraz jakie mogą być jego długoterminowe skutki dla zdrowia psychicznego i rozwoju młodej osoby. Przedstawione zostaną konkretne interwencje, które mogą być stosowane w przypadku podejrzenia kryzysu, z naciskiem na empatyczne podejście. Dodatkowo, szkolenie poruszy kwestie, kiedy i jak szukać wsparcia z zewnątrz, wskazując na zasoby dostępne w szkole i poza nią, które mogą okazać się pomocne w zapewnieniu kompleksowego wsparcia uczniowi w trudnej sytuacji. 

  • Dobrostan psychiczny nauczyciela - jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami? 

Szkolenie to skupia się na zrozumieniu i zarządzaniu emocjami, ze szczególnym uwzględnieniem tych trudnych i nieprzyjemnych. Uczestnicy nauczą się, jak identyfikować i rozumieć własne emocje, aby lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i wyzwaniach życiowych. Poruszone zostaną techniki szybkiego łagodzenia negatywnych emocji, które mogą być stosowane w codziennych sytuacjach, by zapobiegać ich eskalacji i negatywnemu wpływowi na zdrowie psychiczne. Dodatkowo, szkolenie oferuje wskazówki dotyczące długoterminowych strategii zmniejszania podatności na nieprzyjemne stany emocjonalne. Celem jest wyposażenie uczestników w narzędzia do lepszego radzenia sobie z emocjami, co przekłada się na poprawę jakości życia i zdrowia psychicznego.

Spotkanie dla dyrektorów 

Spotkanie ma na celu zapewnienie uczestnikom lepszego zrozumienia problematyki zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży, w tym zachowań samobójczych i samouszkodzeń. Przedstawiona zostanie charakterystyka tych zachowań, ich skala oraz wpływ na zdrowie i dobrostan młodych osób. Uczestnicy zostaną również wprowadzeni w cele i strukturę programu „Wspierająca Szkoła”, który został zaprojektowany, aby przeciwdziałać tym problemom poprzez edukację i wsparcie. Omówione zostaną różne elementy programu, w tym czteroczęściowe szkolenie dla nauczycieli, webinary adresowane do rodziców, możliwości konsultacji online dla obu grup uczestników, jak również dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wspólne wypracowywanie procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, aby pracownicy szkoły byli lepiej przygotowani do identyfikacji i interwencji w przypadku wystąpienia zachowań autodestrukcyjnych.

Spotkanie edukacyjne dla rodziców

Celem spotkania edukacyjnego dla rodziców jest poszerzenie ich wiedzy na temat przebiegu kryzysu emocjonalnego u dzieci i nastolatków. Udział w spotkaniu stwarza możliwość zrozumienia tego, co dzieje się z młodą osobą przeżywająca trudności oraz znalezienia odpowiedzi na pytania, które nurtują dorosłych. Rodzice uzyskają również informacje na temat różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami dziecka i możliwych form wsparcia go, a także uzyskania pomocy dla siebie.

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli ze specjalistą-suicydologiem

Bezpłatne konsultacje online dla rodziców i nauczycieli dają możliwość odbycia indywidualnych spotkań ze specjalistą-suicydologiem, podczas których każda zgłaszająca się na nie osoba dorosła ma okazję omówić sytuację i trudności emocjonalne doświadczane przez dziecko lub nastolatka czy ucznia lub uczennicę. Główny obszar konsultacji obejmuje zachowania ryzykowne, autoagresywne oraz samobójcze. Atutem konsultacji, oprócz wsparcia specjalistycznego, jest krótki czas oczekiwania na nie.

Stworzenie procedury kryzysowej dla szkoły

W ramach projektu szkoły biorące w nim udział będą miały możliwość opracowania we współpracy ze specjalistą procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Procedura będzie zawierać wytyczne uwzględniające konkretny schemat postępowania, a także określać zadania poszczególnych pracowników. Jej stworzenie umożliwia szkołom przygotowanie się na okoliczność wystąpienia zachowań samobójczych i adekwatne zareagowanie na nie przez grono pedagogiczne. Tworzenie procedury odbywa się w trakcie konsultacji online.

Certyfikacja

Każda szkoła, która skorzysta z 4 szkoleń dla nauczycieli, 1 spotkania dla rodziców, a także stworzy procedurę kryzysową oraz wykorzysta pakiet 10 bezpłatnych konsultacji będzie mogła otrzymać certyfikat Wspierającej Szkoły.

Podsumowanie Pilotażu 

Pilotaż programu „Wspierająca Szkoła” trwał od września do grudnia 2023 r. w pięciu szkołach w województwie mazowieckim oraz łódzkim. Wzięło w nim udział ponad 170 przedstawicieli kadry pedagogicznej i 150 rodziców, którzy uczestniczyli łącznie w ponad 80 godzinach szkoleń. Oprócz kursów przeprowadzonych przez wieloletnich praktyków i ekspertów w dziedzinie suicydologii, placówki uzyskały także profesjonalne wsparcie w stworzeniu procedury kryzysowej i powołaniu zespołu kryzysowego w szkole oraz dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie na potrzeby programu „Wspierająca Szkoła”.

Placówki, które skorzystały z pełnego pakietu oferowanego w ramach pilotażu programu otrzymały certyfikat „Wspierająca Szkoła”. 19 lutego 2024 r., w obecności przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym minister Barbary Nowackiej, prezydenta Pabianic, przedstawicieli Sejmu i Senatu RP oraz członków Fundacji Adamed i serwisu Życie Warte jest Rozmowy, certyfikat odebrali dyrektorzy trzech szkół w Pabianicach: Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego.

Certyfikat „Wspierająca Szkoła” otrzymała również Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. prof. Jigoro Kano w Warszawie.

Strona programu
Opuść stronę

Miejsce, gdzie pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.


Pamiętaj, że sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu.