Wesprzyj nas!

Wspierająca Szkoła

Pierwszy w Polsce kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży, skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W jego ramach nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz uczniowie budują stosowną wiedzę i umiejętności, otrzymują odpowiednie narzędzia tak, by dbać o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży. Udział w programie kończy przyznanie certyfikatu Wspierająca Szkoła.

Strona programu
x

Budujemy świadomość

dotyczącą dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, wśród młodzieży, rodziców i grona pedagogicznego.

x

Dajemy narzędzia

aby zapobiegać zachowaniom samobójczym i autoagresywnym.

x

Uczymy jak być wsparciem

dla młodych osób w kryzysie, gdzie szukać i jak udzielać pomocy.

Co wchodzi w skład pakietu aktywności dla szkoły biorącej udział w programie:

Szkolenia dla grona pedagogicznego

  • Jak rozpoznać kryzys i jak zareagować 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak rozpoznać kryzys emocjonalny i samobójczy u dziecka lub nastolatka, jak komunikować się z uczniem doświadczającym trudności emocjonalnych (w tym myśli samobójczych) oraz jaką postawę przyjąć wobec niego. Ważnym elementem szkolenia jest również omówienie działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę, a ukierunkowanych na zdrowie psychiczne młodych osób.

  • Samouszkodzenia zrozumieć aby zapobiec

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się, jakie funkcje psychologiczne mogą pełnić samouszkodzenia w doświadczeniu młodej osoby oraz jak reagować na ujawnienie zachowań autoagresywnych. Nabędą również umiejętność planowania i przeprowadzania interwencji pozwalających uczniowi szukać zdrowszych i bezpieczniejszych strategii radzenia sobie z trudnościami oraz poznają zasady postępowania w przypadku zjawiska „zarażania się” zachowaniami autodestrukcyjnymi.

  • Jak wspierać ucznia po próbie samobójczej

Celem szkolenia jest omówienie działań podejmowanych przez grono pedagogiczne wobec uczniów po próbie samobójczej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jaką rolę w takiej sytuacji pełni zespół kryzysowy oraz jakie praktyczne narzędzia można wykorzystać w kontakcie z uczniem po próbie samobójczej (m.in. jak rozmawiać o myślach i tendencjach samobójczych, jak wdrożyć plan bezpieczeństwa). Uzyskają również wskazówki do przeprowadzenia rozmów z rodzicami oraz opracowania dostosowań procesu edukacyjnego do aktualnego poziomu funkcjonowania ucznia po próbie samobójczej.

Spotkanie edukacyjne dla rodziców

Celem spotkania edukacyjnego dla rodziców jest poszerzenie ich wiedzy na temat przebiegu kryzysu emocjonalnego u dzieci i nastolatków. Udział w spotkaniu stwarza możliwość zrozumienia tego, co dzieje się z młodą osobą przeżywająca trudności oraz znalezienia odpowiedzi na pytania, które nurtują dorosłych. Rodzice uzyskają również informacje na temat różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami dziecka i możliwych form wsparcia go, a także uzyskania pomocy dla siebie.

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli ze specjalistą-suicydologiem

Bezpłatne konsultacje online dla rodziców i nauczycieli dają możliwość odbycia indywidualnych spotkań ze specjalistą-suicydologiem, podczas których każda zgłaszająca się na nie osoba dorosła ma okazję omówić sytuację i trudności emocjonalne doświadczane przez dziecko lub nastolatka czy ucznia lub uczennicę. Główny obszar konsultacji obejmuje zachowania ryzykowne, autoagresywne oraz samobójcze. Atutem konsultacji, oprócz wsparcia specjalistycznego, jest krótki czas oczekiwania na nie.

Stworzenie procedury kryzysowej dla szkoły

W ramach projektu szkoły biorące w nim udział będą miały możliwość opracowania we współpracy ze specjalistą procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Procedura będzie zawierać wytyczne uwzględniające konkretny schemat postępowania, a także określać zadania poszczególnych pracowników. Jej stworzenie umożliwia szkołom przygotowanie się na okoliczność wystąpienia zachowań samobójczych i adekwatne zareagowanie na nie przez grono pedagogiczne. Tworzenie procedury odbywa się w trakcie konsultacji online.

Certyfikacja

W ramach projektu szkoły biorące w nim udział będą miały możliwość opracowania we współpracy ze specjalistą procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Procedura będzie zawierać wytyczne uwzględniające konkretny schemat postępowania, a także określające zadania poszczególnych pracowników. Jej stworzenie umożliwia szkołom przygotowanie się na okoliczność wystąpienia zachowań samobójczych i adekwatne zareagowanie na nie przez grono pedagogiczne.

Opuść stronę

Miejsce, gdzie pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.


Pamiętaj, że sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu.