Wesprzyj nas!

I edycja „Życie warte jest rozmowy”

W dniu obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day), 10 września 2018 roku, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Samorządem Doktorantów Wydziału „Artes Liberales” UW zorganizowało w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, mieszczącej się przy ulicy Dobrej 56/66, ogólnodostępny Dzień Wykładów Otwartych. Jego myśl przewodnia brzmi: Życie Warte Jest Rozmowy. To wydarzenie promowała kampania społeczna pod tym samym hasłem, która została uruchomiona dnia 27 sierpnia 2018 r.

0:00

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2018

Każdego dnia w Polsce śmiercią samobójczą ginie 15 osób. W zeszłym roku zmarło w ten sposób 5276 Polaków – to więcej, niż w wyniku wypadków drogowych. Jednak o przeciwdziałaniu tym tragediom – o zrozumieniu ich przyczyn i poszukiwaniu rozwiązań – mówi się niewspółmiernie rzadziej, niż o bezpieczeństwie na drogach. Przepisy bezpiecznego ruchu zna niemal każdy, ale jak rozpoznać i uratować samobójcę nie słyszałprawie nikt.

Wykłady o charakterze popularnonaukowym mają na celu przede wszystkim przybliżenie szerokiej publiczności podstawowych faktów na temat zjawiska samobójstw w Polsce oraz przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej możliwości ich zapobiegania.

Forma wykładów otwartych pozwala stworzyć swobodną, inkluzywną przestrzeń do wymiany wiedzy wśród przedstawicieli wszystkich środowisk społecznych, włączając ich do rozmowy na temat zachowań suicydalnych, dotykających całego przekroju społeczeństwa. Prelekcje wygłoszą eksperci, podejmując w ciągu około 20-minutowych wykładów różne aspekty problemu w relacji do grup wiekowych i wyzwań prewencyjnych wobec nich. Po każdej wypowiedzi słuchacze będą mogli zadawać pytania i wdać się w rozmowę wokół tematu. Holistyczne ujęcie zagadnienia pozwala na dotarcie do osób reprezentujących różne grupy wiekowe, instytucje społeczne, placówki edukacyjne, służby pomocowe etc. Szczególnie do tych ostatnich skierowane będą odbywające się po ostatnim wykładzie warsztaty moderowanego Forum Dyskusyjnego, mającego służyć wymianie doświadczeń pomiędzy praktykami na co dzień zaangażowanymi w niesienie pomocy osobom w kryzysie. Równolegle do wykładów i forum, przez cały czas trwania wydarzenia, możliwe będzie dla każdego potrzebującego swobodne skorzystanie ze specjalistycznej konsultacji i porady u dyżurujących w wydzielonych, prywatnych przestrzeniach Pokojów Wsparcia, specjalistów – psychologów, psychoterapeutów, specjalisty od spraw uzależnień, pedagoga i pracownika socjalnego.

Wydarzenie, jak i przyświecającą mu ideę zrozumienia, detabuizacji i świadomego zapobiegania zjawisku samobójstwa wśród Polaków, promowała pierwsza w Polsce kampania społeczna pod hasłem Życie Warte Jest Rozmowy. Przy wydarzeniu współpracowali m.in.: International Association for Suicide Prevention (globalny inicjator Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom), Fundacja Pogotowie Kryzysowe, Fundacja „Nagle Sami” oraz Centrum Wsparcia. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Mówili o nas w mediach

Podaruj czas na święta

Co 40 sekund ktoś na świecie popełnia samobójstwo. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że corocznie jest to nawet 800 tysięcy osób. W Polsce, w zeszłym roku, statystycznie każdego dnia odbierało sobie życie piętnaścioro rodaków. Wobec tak dojmującej skali tego zjawiska, potrzebne jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwych sposobów pomocy w kryzysie psychicznym.

podaruj czas na święta

Dnia 7 grudnia 2018 roku, w ramach kampanii społecznej "Życie warte jest rozmowy", na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbyła się się kolejna odsłona Wykładów Otwartych poświęconych tematowi prewencji samobójstw. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” UW. Kontekstem wszystkich prelekcji była wspólna idea pomocy tym, którzy doświadczają kryzysu i potrzebują szczególnego wsparcia w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

Chociaż święta większości z nas kojarzą się z rodzinną atmosferą, pysznymi potrawami i śpiewaniem kolęd, dla wielu osób to wyjątkowo przygnębiający czas. Ciężko im zmierzyć się ze stereotypem powszechnej szczęśliwości, tak odległym od ich trudnej codzienności. W istocie, niemała grupa ludzi doświadcza właśnie wtedy kryzysu i ciężkiej depresji, co nierzadko kończy się podjęciem próby samobójczej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest dotkliwiej odczuwana w tym okresie samotność. Świąteczna depresja nie jest zależna od wieku, pozycji społecznej, czy miejsca zamieszkania – może dotknąć każdego z nas. Dlatego, zamiast czekać biernie na niespodziewanego gościa, który w Wigilię zapuka do naszych drzwi, warto samemu rozejrzeć się wokół i dostrzec tych, dla których te dni mogą być szczególnie trudne. Owo tradycyjne, dodatkowe miejsce przy stole nie musi wcale pozostać puste – można dosłownie czy w przenośni zaoferować je komuś ze swojego otoczenia, kto inaczej pozostałby sam na sam ze swym cierpieniem.

Świadomość, że kryzys może napotkać każdego, pozwala podjąć działania umożliwiające zapobieganie temu zjawisku. Dlatego warto dowiedzieć się, jak go rozpoznawać, jak zapobiegać pogłębianiu, oraz w jaki sposób rozmawiać z osobami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej. Forma wykładów otwartych stanowi przestrzeń swobodnego dialogu, wymiany wiedzy oraz doświadczeń. W tym celu na wydarzenie zaprosiliśmy ekspertów, którzy w ciągu około 30-minutowych wykładów omówili aspekty problemu. 

Wydarzenie jest częścią kampanii społecznej pod hasłem Życie Warte Jest Rozmowy. Z organizatorami współpracowali m.in.: Fundacja Pogotowie Kryzysowe, Fundacja „Nagle Sami” oraz Centrum Wsparcia. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, jako Konferencja dla realizatorów 3 celu operacyjnego – Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa – Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

Opuść stronę

Miejsce, gdzie pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.


Pamiętaj, że sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu.