Wesprzyj nas!

Zintegrowany model przeciwdziałania zachowaniom samobójczym w warszawskiej dzielnicy Bielany

Celem projektu jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności pracownikom bielańskich instytucji edukacyjnych i pomocowych z zakresu przeciwdziałania zachowaniom samobójczym w kontekście doświadczenia trudnych sytuacji życiowych takich jak: przemoc rówieśnicza, przemoc w rodzinie, zła sytuacja socjalna, samotność osób starszych. Placówki edukacyjne, które spełnią kryteria określone w projekcie, otrzymają certyfikaty nadawane przez Burmistrza Dzielnicy Bielany.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczności dzielnicy Bielany w zakresie wsparcia psychologicznego i suicydologicznego, uruchamiamy kompleksowy projekt interwencyjno-edukacyjny. W jego ramach:

 • W 7 bielańskich szkołach odbędą się rady szkoleniowe dla kadr pedagogicznych na temat kryzysu emocjonalnego i samobójczego trwające 90 minut.

 • Rodzice uczniów z tych szkół zostaną zaproszeni na 60-minutowe spotkania edukacyjne „Kryzys dziecka - jak rozpoznać i reagować”.

 • Organizujemy konferencję „Odzyskać kontrolę. Działania szkoły w sytuacji kryzysu samobójczego ucznia”.

 • W ramach pilotażu zapewniamy konsultacje suicydologiczne dla rodziców dzieci w kryzysie oraz przedstawicieli bielańskich szkół. 

 • Przeprowadzimy diagnozę potrzeb w bielańskich placówkach edukacyjnych i społecznych, mającą na celu zidentyfikowanie obszarów wymagających wsparcia.

 • Wszystkie te działania zostaną poddane ewaluacji, na podstawie której przygotujemy raport. Zebrane wnioski pozwolą na projektowanie dalszych działań wsparcia w ramach inicjatywy.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz wzięcia aktywnego udziału w wydarzeniach. Razem dążymy do stworzenia bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży.

Regulamin konsultacji

 • Konsultacje dla rodziców i nauczycieli udzielane są przez specjalistów-suicydologów serwisu zwjr.pl

 • Udzielane porady są bezpłatne. Konsultacje odbywają się online za pomocą platformy Google Meet. 

 • Aby zgłosić się do uczestnictwa w konsultacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 • Odpowiedź na zgłoszenie otrzymasz na e-mail w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia.

 • Konsultacje skierowane są dla nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży, która uczęszcza do bielańskich szkół oraz:

  • ma myśli samobójcze (lub istnieje takie podejrzenie),

  • jest po próbie samobójczej,

  • planuje odebrać sobie życie,

  • samookaleczaja się bądź przejawia inne zachowania autoagresywne.

x

Konsultacje dla rodziców

Jeżeli jesteś rodzicem, którego dziecko chodzi do jednej z bielańskich szkół możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z naszym specjalistą-suicydologiem.

x

Konsultacje dla nauczycieli

Jeżeli jesteś nauczycielem, który pracuje w jednej z bielańskich szkół możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z naszym specjalistą-suicydologiem.

Konferencja Odzyskać kontrolę.

Działania szkoły w sytuacji kryzysu samobójczego ucznia.

Konferencja odbędzie się 30 października w godzinach 11:00-15:00 w sali widowiskowej w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 (wejście B od ul. A. Jarzębskiego).

Współczesne wyzwania edukacyjne i społeczne stawiają przed środowiskami szkolnymi wymóg zaawansowanego rozumienia i posiadania umiejętności adekwatnego reagowania na kryzysy emocjonalne młodzieży. Konferencja „Odzyskać kontrolę” skupi się na problematyce zachowań samobójczych wśród uczniów, analizując je z różnych perspektyw. Podczas konferencji eksperci przeprowadzą interdyscyplinarną analizę zjawiska zachowań samobójczych wśród młodzieży podkreślając także, jak ważne jest wsparcie rodziców dzieci w kryzysie emocjonalnym. Uczestnicy dowiedzą się również, jakie działania powinna podjąć szkoła zarówno po próbie samobójczej, jak i po samobójczej śmierci ucznia, aby właściwie wesprzeć społeczność szkolną.

Link do transmisji

Harmonogram konferencji

 • 11:00-11:15 – otwarcie, burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk

 • 11:15-12:00 – „Zachowania samobójcze wśród młodzieży – interdyscyplinarna analiza zjawiska” dr Halszka Witkowska

 • 12:00-12:45 – „Wsparcie ucznia po próbie samobójczej” Jolanta Palma

 • 12:45-13:00 – przerwa kawowa

 • 13:00-13:45 – „Wsparcie rodzica dziecka, które mierzy się z kryzysem emocjonalnym lub samobójczym” Lucyna Kicińska

 • 13:45-14:30 – „Postwencja - działania szkoły po śmierci samobójczej ucznia” Małgorzata Łuba 

 • 14:30 – zakończenie konferencji

Zapisz się
Opuść stronę

Miejsce, gdzie pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.


Pamiętaj, że sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu.