Wesprzyj nas!

II edycja „Męska sprawa”

Na świecie co 60 sekund popełnia samobójstwo mężczyzna. W Polsce w wyniku śmierci samobójczej codziennie umiera 12 mężczyzn. To właśnie im w tym roku kampania dedykuje swoje działania pod hasłem #męskasprawa.

0:00

Informować/ratować? Potencjał mediów w profilaktyce zachowań samobójczych

Dnia 26 czerwca 2019 roku w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy” w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej 11a w Warszawie odbyła się się kolejna odsłona Wykładów Otwartych, poświęcona profilaktyce samobójstw w mediach, jej wyzwaniom i możliwościom. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Ludzie w kryzysie są wysoce wrażliwi na bodźce płynące z otoczenia. Silnie oddziałują na nich m.in. medialne komunikaty dotyczące zachowań lub zamachów samobójczych, których charakter i wydźwięk staje się w efekcie niezwykle istotny. Samobójstwa nie można wykreślać ze współczesnej debaty publicznej, trzeba jednak nauczyć się o nim mówić tak, aby nie zwiększać tym samym ryzyka częstszego występowania zachowań autodestrukcyjnych.

 

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2019

10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Z tej okazji w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy” w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ulicy Dobrej 55 w Warszawie odbyła się kolejna odsłona Wykładów Otwartych. Głównym celem było przybliżenie szerokiej publiczności podstawowej wiedzy na temat zapobiegania samobójstwom w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej ilości samobójstw wśród mężczyzn. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Na świecie co 60 sekund popełnia samobójstwo mężczyzna. W Polsce w wyniku śmierci samobójczej codziennie umiera 12 mężczyzn. To właśnie im w tym roku kampania dedykuje swoje działania pod hasłem #męskasprawa.

Według statystyk WHO co 40 sekund z powodu samobójstwa ginie na świecie jedna osoba. Daje to około 800 tysięcy ofiar na rok, większość z nich to mężczyźni. W ciągu dekady samobójczą śmiercią umiera około 8 milionów ludzi. To ponad czterokrotna liczba mieszkańców Warszawy. Aby skutecznie zapobiegać samobójstwom trzeba m.in. wiedzieć, w jaki sposób rozmawiać zarówno z ludźmi w kryzysie, jak i osobami z ich otoczenia. Kampania „Życie warte jest rozmowy” powstała dlatego, aby uświadamiać, że samobójstwo to problem, któremu można się przeciwstawić. Czasem zwykła rozmowa może uratować komuś życie. Ambasadorem kampanii został Michał Czernecki. W ubiegłym roku media obiegła informacja, że aktor dwukrotnie próbował odebrać sobie życie. „Jeżeli przeżyło się coś takiego, to już sam fakt zobowiązuje nas do czegoś. Jeśli możemy te swoje kule u nogi zaprząc do pracy na rzecz innych to nie ma bardziej sensownej rzeczy” – swoje zaangażowanie w akcję tłumaczył w trakcie wykładów otwartych poświęconych profilaktyce samobójstw w mediach.

Mówili o nas w mediach:

Edukuj – wspieraj – bądź

Według danych zgromadzonych przez Komendę Główną Policji co roku odnotowuje się około 1000 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Polska pod względem liczby samobójstw wśród małoletnich jest na drugim miejscu w Europie. Dlatego tak ważna jest świadomość skali problemu wśród dorosłych, dla których troska o zdrowie psychiczne młodego pokolenia oraz pomoc w sytuacji kryzysowej powinny być priorytetem.

14 października w godzinach 10:00-15:00, w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy”, w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej 11a w Warszawie odbył się Dzień Wykładów Otwartych pod hasłem: Edukuj – wspieraj – bądź. Profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Adresatami październikowych wykładów byli dorośli, którzy mogą, a wręcz powinni, pomóc dziecku lub nastolatkowi w kryzysie psychicznym – zarówno jego najbliżsi, jak i różne instytucje, w tym szkoły i pracujący w nich nauczyciele. Należy robić wszystko, co w naszej mocy, aby skutecznie zapobiegać samobójstwom wśród osób małoletnich. Aby to robić, trzeba m.in. wiedzieć, w jaki sposób wspierać zarówno dzieci i młodzież w kryzysie, jak i osoby z ich otoczenia. W tym celu na wydarzenie zaprosiliśmy ekspertów, którzy w ciągu około 30-minutowych wykładów podejmą konkretne aspekty problemu i wyzwań prewencyjnych. Po każdej wypowiedzi słuchacze mieli okazję zadać pytania oraz porozmawiać z prelegentem.

Kultura(l)nie o życiu – samobójstwo w zwierciadle kultury

Dzieła kultury mają wielki wpływ na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Wykreowany w nich obraz świata bywa na tyle sugestywny, że w odbiorcy rodzi się pragnienie, by fikcja się urealniła, by stała się częścią życia. Sytuacja taka miała miejsce po opublikowaniu „Cierpień młodego Wertera”, gdy wielu młodych mężczyzn zdecydowało się pójść w ślady bohatera powieści Goethego odbierając sobie życie. Werter dzięki swojej sugestywnej osobowości wyszedł poza ramy literatury, stając się fenomenem o ogromnej skali oddziaływania.

22 listopada w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy” w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków przy ul. Mazowieckiej 11a w Warszawie odbyły się Wykłady Otwarte pod hasłem: Kultura(l)nie o życiu: samobójstw w zwierciadle kultury poświęcone zagadnieniu samobójstwa i sposobom przedstawiania go w dziełach kultury. Wydarzenie zorganizowali w ramach Narodowego Programu Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecność motywu samobójstwa w filmie, literaturze, muzyce, a także coraz częściej w świecie cyfrowym, generuje podjęcie w gronie twórców kultury dyskusji na jego temat. Podczas panelu omówiliśmy m.in. wpływ dzieła kultury poruszającego tematykę suicydalną, na osobę w kryzysie. Zastanowiliśmy się również, na ile mit przeklętego artysty-samobójcy znajduje swoje odzwierciedlenie w życiorysach twórców.

Równolegle do wykładów, przez cały czas trwania wydarzenia, każdy potrzebujący rozmowy uczestnik mógł skorzystać z konsultacji u dyżurującego w Pokoju Wsparcia specjalisty. Udział był bezpłatny, organizatorzy zapewnili catering i lunch.

Gdy życie traci sens… Grupy podwyższonego ryzyka a zachowania samobójcze

Według statystyk WHO w wyniku samobójstwa co 40 sekund na świecie ginie jedna osoba. Daje to około 800 tys. ofiar rocznie. Każda cyfra oznacza zakończone życie, za którym kryje się osobna, unikalna historia. Samobójstwom można zapobiegać, jeśli wystarczająco szybko dostrzeże się niepokojące symptomy, świadczące o pogłębiającym się u kogoś kryzysie psychicznym, oraz podejmie odpowiednie działania pomocowe.

12 grudnia w godzinach 10:00-15:00, w ramach kampanii społecznej „Życie warte jest rozmowy” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9 w Warszawie odbyły się Wykłady Otwarte pod hasłem „Gdy życie traci sens… Zachowania samobójcze w grupach podwyższonego ryzyka”, poświęcone zagadnieniu samobójstwa wśród grup charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem zachowań samobójczych.

Wydarzenie zorganizowali w ramach Narodowego Programu Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby przeciwdziałać zachowaniom autodestrukcyjnym w grupach podwyższonego ryzyka należy poznać źródło czynników sprzyjających pogłębianiu się kryzysu psychicznego. W tym celu na wydarzenie zaprosiliśmy ekspertów, którzy w ciągu około 30-minutowych wykładów podjęli konkretne aspekty problemu i wyzwań prewencyjnych dla poszczególnych grup. Po każdej wypowiedzi słuchacze mieli okazję zadać pytania oraz porozmawiać z prelegentem.

Równolegle do wykładów, przez cały czas trwania wydarzenia, każdy potrzebujący rozmowy uczestnik mógł skorzystać z konsultacji u dyżurujących w Pokojach Wsparcia specjalistów. Udział był bezpłatny, organizatorzy zapewnili catering i lunch.

Opuść stronę

Miejsce, gdzie pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia dla kogoś, kto przeżywa trudności psychiczne czy żałobę po samobójczej śmierci bliskiego.


Pamiętaj, że sięgnięcie po pomoc jest pierwszym krokiem do pokonania kryzysu.